Flexi panel – Uherský Brod

Původní návrh FVE nebylo možné z důvodu statiky realizovat, proto byly zvoleny moduly Flexi panel, které požadovanou zátěž splnily.

Instalovaný výkon: 29,64 kWp