Flexi panel – Buchlovice

Odlehčené moduly Flexi Panel SMA 300Wp s vahou 4,5 kg/m2 nám umožnily instalovat FVE na výrobní halu, kde statik požadoval, v případě použití běžných panelů, nákladné posílení stávající střešní konstrukce.

Panel má standardní hliníkový rámeček, takže k ukotvení byla použita běžná konstrukce.

Celkem bylo nainstalováno 209 ks panelů.

Instalovaný výkon: 62,7 kWp